Alert button

Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance

Jun 29, 2023
Didi Zhu, Yinchuan Li, Min Zhang, Junkun Yuan, Jiashuo Liu, Zexi Li, Kun Kuang, Chao Wu

Figure 1 for Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance
Figure 2 for Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance
Figure 3 for Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance
Figure 4 for Bridging the Gap: Neural Collapse Inspired Prompt Tuning for Generalization under Class Imbalance

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: