Alert button

Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting

Jun 01, 2023
Shubin Huang, Qiong Wu, Yiyi Zhou, Weijie Chen, Rongsheng Zhang, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Figure 1 for Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting
Figure 2 for Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting
Figure 3 for Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting
Figure 4 for Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: