Alert button

ImpressionGPT: An Iterative Optimizing Framework for Radiology Report Summarization with ChatGPT

Apr 17, 2023
Chong Ma, Zihao Wu, Jiaqi Wang, Shaochen Xu, Yaonai Wei, Zhengliang Liu, Lei Guo, Xiaoyan Cai, Shu Zhang, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for ImpressionGPT: An Iterative Optimizing Framework for Radiology Report Summarization with ChatGPT
Figure 2 for ImpressionGPT: An Iterative Optimizing Framework for Radiology Report Summarization with ChatGPT
Figure 3 for ImpressionGPT: An Iterative Optimizing Framework for Radiology Report Summarization with ChatGPT
Figure 4 for ImpressionGPT: An Iterative Optimizing Framework for Radiology Report Summarization with ChatGPT

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: