Alert button

Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning

Apr 09, 2023
Shunfeng Chu, Jun Li, Kang Wei, Yuwen Qian, Kunlun Wang, Feng Shu, Wen Chen

Figure 1 for Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning
Figure 2 for Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning
Figure 3 for Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning
Figure 4 for Design of Two-Level Incentive Mechanisms for Hierarchical Federated Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: