Alert button

Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective

Mar 21, 2023
Yuexiao Ma, Huixia Li, Xiawu Zheng, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen, Xin Pan, Fei Chao, Rongrong Ji

Figure 1 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 2 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 3 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 4 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: