Alert button

mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video

Feb 01, 2023
Haiyang Xu, Qinghao Ye, Ming Yan, Yaya Shi, Jiabo Ye, Yuanhong Xu, Chenliang Li, Bin Bi, Qi Qian, Wei Wang, Guohai Xu, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 2 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 3 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video
Figure 4 for mPLUG-2: A Modularized Multi-modal Foundation Model Across Text, Image and Video

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: