Alert button

TorchScale: Transformers at Scale

Nov 23, 2022
Shuming Ma, Hongyu Wang, Shaohan Huang, Wenhui Wang, Zewen Chi, Li Dong, Alon Benhaim, Barun Patra, Vishrav Chaudhary, Xia Song, Furu Wei

Figure 1 for TorchScale: Transformers at Scale
Figure 2 for TorchScale: Transformers at Scale
Figure 3 for TorchScale: Transformers at Scale
Figure 4 for TorchScale: Transformers at Scale

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: