Alert button

Z-Code++: A Pre-trained Language Model Optimized for Abstractive Summarization

Aug 21, 2022
Pengcheng He, Baolin Peng, Liyang Lu, Song Wang, Jie Mei, Yang Liu, Ruochen Xu, Hany Hassan Awadalla, Yu Shi, Chenguang Zhu, Wayne Xiong, Michael Zeng, Jianfeng Gao, Xuedong Huang

Figure 1 for Z-Code++: A Pre-trained Language Model Optimized for Abstractive Summarization
Figure 2 for Z-Code++: A Pre-trained Language Model Optimized for Abstractive Summarization
Figure 3 for Z-Code++: A Pre-trained Language Model Optimized for Abstractive Summarization
Figure 4 for Z-Code++: A Pre-trained Language Model Optimized for Abstractive Summarization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: