Alert button

Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt

Aug 05, 2022
Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan

Figure 1 for Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt
Figure 2 for Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt
Figure 3 for Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt
Figure 4 for Improving Task Generalization via Unified Schema Prompt

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: