Alert button

Practical Strategies of Active Learning to Rank for Web Search

May 20, 2022
Qingzhong Wang, Haifang Li, Haoyi Xiong, Wen Wang, Jiang Bian, Yu Lu, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Jingbo Zhou, Dawei Yin, Dejing Dou

Figure 1 for Practical Strategies of Active Learning to Rank for Web Search
Figure 2 for Practical Strategies of Active Learning to Rank for Web Search
Figure 3 for Practical Strategies of Active Learning to Rank for Web Search
Figure 4 for Practical Strategies of Active Learning to Rank for Web Search

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: