Alert button

Reinforced MOOCs Concept Recommendation in Heterogeneous Information Networks

Apr 13, 2022
Jibing Gong, Yao Wan, Ye Liu, Xuewen Li, Yi Zhao, Cheng Wang, Qing Li, Wenzheng Feng, Jie Tang

Figure 1 for Reinforced MOOCs Concept Recommendation in Heterogeneous Information Networks
Figure 2 for Reinforced MOOCs Concept Recommendation in Heterogeneous Information Networks
Figure 3 for Reinforced MOOCs Concept Recommendation in Heterogeneous Information Networks
Figure 4 for Reinforced MOOCs Concept Recommendation in Heterogeneous Information Networks

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: