Alert button

Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning

Feb 25, 2022
Feifei Shao, Yawei Luo, Ping Liu, Jie Chen, Yi Yang, Yulei Lu, Jun Xiao

Figure 1 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 2 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 3 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 4 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: