Alert button

Transferring Knowledge Distillation for Multilingual Social Event Detection

Aug 06, 2021
Jiaqian Ren, Hao Peng, Lei Jiang, Jia Wu, Yongxin Tong, Lihong Wang, Xu Bai, Bo Wang, Qiang Yang

Figure 1 for Transferring Knowledge Distillation for Multilingual Social Event Detection
Figure 2 for Transferring Knowledge Distillation for Multilingual Social Event Detection
Figure 3 for Transferring Knowledge Distillation for Multilingual Social Event Detection
Figure 4 for Transferring Knowledge Distillation for Multilingual Social Event Detection

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: