Alert button
Picture for Yuesong Wang

Yuesong Wang

Alert button

EfficientGS: Streamlining Gaussian Splatting for Large-Scale High-Resolution Scene Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2024
Wenkai Liu, Tao Guan, Bin Zhu, Lili Ju, Zikai Song, Dan Li, Yuesong Wang, Wei Yang

Figure 1 for EfficientGS: Streamlining Gaussian Splatting for Large-Scale High-Resolution Scene Representation
Figure 2 for EfficientGS: Streamlining Gaussian Splatting for Large-Scale High-Resolution Scene Representation
Figure 3 for EfficientGS: Streamlining Gaussian Splatting for Large-Scale High-Resolution Scene Representation
Figure 4 for EfficientGS: Streamlining Gaussian Splatting for Large-Scale High-Resolution Scene Representation
Viaarxiv icon

Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Zhiyuan Min, Yawei Luo, Wei Yang, Yuesong Wang, Yi Yang

Figure 1 for Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 2 for Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 3 for Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 4 for Entangled View-Epipolar Information Aggregation for Generalizable Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

C2F2NeUS: Cascade Cost Frustum Fusion for High Fidelity and Generalizable Neural Surface Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2023
Luoyuan Xu, Tao Guan, Yuesong Wang, Wenkai Liu, Zhaojie Zeng, Junle Wang, Wei Yang

Figure 1 for C2F2NeUS: Cascade Cost Frustum Fusion for High Fidelity and Generalizable Neural Surface Reconstruction
Figure 2 for C2F2NeUS: Cascade Cost Frustum Fusion for High Fidelity and Generalizable Neural Surface Reconstruction
Figure 3 for C2F2NeUS: Cascade Cost Frustum Fusion for High Fidelity and Generalizable Neural Surface Reconstruction
Figure 4 for C2F2NeUS: Cascade Cost Frustum Fusion for High Fidelity and Generalizable Neural Surface Reconstruction
Viaarxiv icon