Alert button
Picture for Xinwei Shen

Xinwei Shen

Alert button

Distributional Principal Autoencoders

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2024
Xinwei Shen, Nicolai Meinshausen

Viaarxiv icon

Invariant Probabilistic Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Alexander Henzi, Xinwei Shen, Michael Law, Peter Bühlmann

Viaarxiv icon

Causality-oriented robustness: exploiting general additive interventions

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2023
Xinwei Shen, Peter Bühlmann, Armeen Taeb

Figure 1 for Causality-oriented robustness: exploiting general additive interventions
Figure 2 for Causality-oriented robustness: exploiting general additive interventions
Figure 3 for Causality-oriented robustness: exploiting general additive interventions
Figure 4 for Causality-oriented robustness: exploiting general additive interventions
Viaarxiv icon

Engression: Extrapolation for Nonlinear Regression?

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Xinwei Shen, Nicolai Meinshausen

Figure 1 for Engression: Extrapolation for Nonlinear Regression?
Figure 2 for Engression: Extrapolation for Nonlinear Regression?
Figure 3 for Engression: Extrapolation for Nonlinear Regression?
Figure 4 for Engression: Extrapolation for Nonlinear Regression?
Viaarxiv icon

Asymptotic Statistical Analysis of $f$-divergence GAN

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2022
Xinwei Shen, Kani Chen, Tong Zhang

Figure 1 for Asymptotic Statistical Analysis of $f$-divergence GAN
Figure 2 for Asymptotic Statistical Analysis of $f$-divergence GAN
Figure 3 for Asymptotic Statistical Analysis of $f$-divergence GAN
Figure 4 for Asymptotic Statistical Analysis of $f$-divergence GAN
Viaarxiv icon

Reframed GES with a Neural Conditional Dependence Measure

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2022
Xinwei Shen, Shengyu Zhu, Jiji Zhang, Shoubo Hu, Zhitang Chen

Figure 1 for Reframed GES with a Neural Conditional Dependence Measure
Figure 2 for Reframed GES with a Neural Conditional Dependence Measure
Figure 3 for Reframed GES with a Neural Conditional Dependence Measure
Figure 4 for Reframed GES with a Neural Conditional Dependence Measure
Viaarxiv icon

A Fair and Efficient Hybrid Federated Learning Framework based on XGBoost for Distributed Power Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2022
Haizhou Liu, Xuan Zhang, Xinwei Shen, Hongbin Sun

Figure 1 for A Fair and Efficient Hybrid Federated Learning Framework based on XGBoost for Distributed Power Prediction
Figure 2 for A Fair and Efficient Hybrid Federated Learning Framework based on XGBoost for Distributed Power Prediction
Figure 3 for A Fair and Efficient Hybrid Federated Learning Framework based on XGBoost for Distributed Power Prediction
Figure 4 for A Fair and Efficient Hybrid Federated Learning Framework based on XGBoost for Distributed Power Prediction
Viaarxiv icon

A Federated Learning Framework for Smart Grids: Securing Power Traces in Collaborative Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2021
Haizhou Liu, Xuan Zhang, Xinwei Shen, Hongbin Sun

Figure 1 for A Federated Learning Framework for Smart Grids: Securing Power Traces in Collaborative Learning
Figure 2 for A Federated Learning Framework for Smart Grids: Securing Power Traces in Collaborative Learning
Figure 3 for A Federated Learning Framework for Smart Grids: Securing Power Traces in Collaborative Learning
Figure 4 for A Federated Learning Framework for Smart Grids: Securing Power Traces in Collaborative Learning
Viaarxiv icon

Disentangled Generative Causal Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2020
Xinwei Shen, Furui Liu, Hanze Dong, Qing Lian, Zhitang Chen, Tong Zhang

Figure 1 for Disentangled Generative Causal Representation Learning
Figure 2 for Disentangled Generative Causal Representation Learning
Figure 3 for Disentangled Generative Causal Representation Learning
Figure 4 for Disentangled Generative Causal Representation Learning
Viaarxiv icon

CausalVAE: Structured Causal Disentanglement in Variational Autoencoder

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2020
Mengyue Yang, Furui Liu, Zhitang Chen, Xinwei Shen, Jianye Hao, Jun Wang

Figure 1 for CausalVAE: Structured Causal Disentanglement in Variational Autoencoder
Figure 2 for CausalVAE: Structured Causal Disentanglement in Variational Autoencoder
Figure 3 for CausalVAE: Structured Causal Disentanglement in Variational Autoencoder
Figure 4 for CausalVAE: Structured Causal Disentanglement in Variational Autoencoder
Viaarxiv icon