Alert button
Picture for Xiaomeng Fu

Xiaomeng Fu

Alert button

Explicit Correlation Learning for Generalizable Cross-Modal Deepfake Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 30, 2024
Cai Yu, Shan Jia, Xiaomeng Fu, Jin Liu, Jiahe Tian, Jiao Dai, Xi Wang, Siwei Lyu, Jizhong Han

Viaarxiv icon

Model Will Tell: Training Membership Inference for Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Xiaomeng Fu, Xi Wang, Qiao Li, Jin Liu, Jiao Dai, Jizhong Han

Figure 1 for Model Will Tell: Training Membership Inference for Diffusion Models
Figure 2 for Model Will Tell: Training Membership Inference for Diffusion Models
Figure 3 for Model Will Tell: Training Membership Inference for Diffusion Models
Figure 4 for Model Will Tell: Training Membership Inference for Diffusion Models
Viaarxiv icon

OSM-Net: One-to-Many One-shot Talking Head Generation with Spontaneous Head Motions

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Jin Liu, Xi Wang, Xiaomeng Fu, Yesheng Chai, Cai Yu, Jiao Dai, Jizhong Han

Figure 1 for OSM-Net: One-to-Many One-shot Talking Head Generation with Spontaneous Head Motions
Figure 2 for OSM-Net: One-to-Many One-shot Talking Head Generation with Spontaneous Head Motions
Figure 3 for OSM-Net: One-to-Many One-shot Talking Head Generation with Spontaneous Head Motions
Figure 4 for OSM-Net: One-to-Many One-shot Talking Head Generation with Spontaneous Head Motions
Viaarxiv icon

MFR-Net: Multi-faceted Responsive Listening Head Generation via Denoising Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Jin Liu, Xi Wang, Xiaomeng Fu, Yesheng Chai, Cai Yu, Jiao Dai, Jizhong Han

Figure 1 for MFR-Net: Multi-faceted Responsive Listening Head Generation via Denoising Diffusion Model
Figure 2 for MFR-Net: Multi-faceted Responsive Listening Head Generation via Denoising Diffusion Model
Figure 3 for MFR-Net: Multi-faceted Responsive Listening Head Generation via Denoising Diffusion Model
Figure 4 for MFR-Net: Multi-faceted Responsive Listening Head Generation via Denoising Diffusion Model
Viaarxiv icon

FONT: Flow-guided One-shot Talking Head Generation with Natural Head Motions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2023
Jin Liu, Xi Wang, Xiaomeng Fu, Yesheng Chai, Cai Yu, Jiao Dai, Jizhong Han

Figure 1 for FONT: Flow-guided One-shot Talking Head Generation with Natural Head Motions
Figure 2 for FONT: Flow-guided One-shot Talking Head Generation with Natural Head Motions
Figure 3 for FONT: Flow-guided One-shot Talking Head Generation with Natural Head Motions
Figure 4 for FONT: Flow-guided One-shot Talking Head Generation with Natural Head Motions
Viaarxiv icon

OPT: One-shot Pose-Controllable Talking Head Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2023
Jin Liu, Xi Wang, Xiaomeng Fu, Yesheng Chai, Cai Yu, Jiao Dai, Jizhong Han

Figure 1 for OPT: One-shot Pose-Controllable Talking Head Generation
Figure 2 for OPT: One-shot Pose-Controllable Talking Head Generation
Figure 3 for OPT: One-shot Pose-Controllable Talking Head Generation
Figure 4 for OPT: One-shot Pose-Controllable Talking Head Generation
Viaarxiv icon