Alert button
Picture for Tianping Zhang

Tianping Zhang

Alert button

Unbiased Gradient Boosting Decision Tree with Unbiased Feature Importance

May 18, 2023
Zheyu Zhang, Tianping Zhang, Jian Li

Figure 1 for Unbiased Gradient Boosting Decision Tree with Unbiased Feature Importance
Figure 2 for Unbiased Gradient Boosting Decision Tree with Unbiased Feature Importance
Figure 3 for Unbiased Gradient Boosting Decision Tree with Unbiased Feature Importance
Figure 4 for Unbiased Gradient Boosting Decision Tree with Unbiased Feature Importance
Viaarxiv icon

Generative Table Pre-training Empowers Models for Tabular Prediction

May 16, 2023
Tianping Zhang, Shaowen Wang, Shuicheng Yan, Jian Li, Qian Liu

Figure 1 for Generative Table Pre-training Empowers Models for Tabular Prediction
Figure 2 for Generative Table Pre-training Empowers Models for Tabular Prediction
Figure 3 for Generative Table Pre-training Empowers Models for Tabular Prediction
Figure 4 for Generative Table Pre-training Empowers Models for Tabular Prediction
Viaarxiv icon

OpenFE: Automated Feature Generation beyond Expert-level Performance

Nov 22, 2022
Tianping Zhang, Zheyu Zhang, Zhiyuan Fan, Haoyan Luo, Fengyuan Liu, Wei Cao, Jian Li

Figure 1 for OpenFE: Automated Feature Generation beyond Expert-level Performance
Figure 2 for OpenFE: Automated Feature Generation beyond Expert-level Performance
Figure 3 for OpenFE: Automated Feature Generation beyond Expert-level Performance
Figure 4 for OpenFE: Automated Feature Generation beyond Expert-level Performance
Viaarxiv icon

Less Is More: Fast Multivariate Time Series Forecasting with Light Sampling-oriented MLP Structures

Jul 04, 2022
Tianping Zhang, Yizhuo Zhang, Wei Cao, Jiang Bian, Xiaohan Yi, Shun Zheng, Jian Li

Figure 1 for Less Is More: Fast Multivariate Time Series Forecasting with Light Sampling-oriented MLP Structures
Figure 2 for Less Is More: Fast Multivariate Time Series Forecasting with Light Sampling-oriented MLP Structures
Figure 3 for Less Is More: Fast Multivariate Time Series Forecasting with Light Sampling-oriented MLP Structures
Figure 4 for Less Is More: Fast Multivariate Time Series Forecasting with Light Sampling-oriented MLP Structures
Viaarxiv icon