Towards Safety-Aware Computing System Design in Autonomous Vehicles

May 22, 2019
Hengyu Zhao, Yubo Zhang, Pingfan Meng, Hui Shi, Li Erran Li, Tiancheng Lou, Jishen Zhao


  Access Model/Code and Paper
Inferring Social Status and Rich Club Effects in Enterprise Communication Networks

Apr 14, 2015
Yuxiao Dong, Jie Tang, Nitesh Chawla, Tiancheng Lou, Yang Yang, Bai Wang

* PLoS ONE 10(3): e0119446. 2015 
* 13 pages, 4 figures 

  Access Model/Code and Paper