Alert button
Picture for Simiao Yu

Simiao Yu

Alert button

Topology Distance: A Topology-Based Approach For Evaluating Generative Adversarial Networks

Feb 27, 2020
Danijela Horak, Simiao Yu, Gholamreza Salimi-Khorshidi

Figure 1 for Topology Distance: A Topology-Based Approach For Evaluating Generative Adversarial Networks
Figure 2 for Topology Distance: A Topology-Based Approach For Evaluating Generative Adversarial Networks
Figure 3 for Topology Distance: A Topology-Based Approach For Evaluating Generative Adversarial Networks
Figure 4 for Topology Distance: A Topology-Based Approach For Evaluating Generative Adversarial Networks
Viaarxiv icon

$¶$ILCRO: Making Importance Landscapes Flat Again

Feb 06, 2020
Vincent Moens, Simiao Yu, Gholamreza Salimi-Khorshidi

Figure 1 for $¶$ILCRO: Making Importance Landscapes Flat Again
Figure 2 for $¶$ILCRO: Making Importance Landscapes Flat Again
Figure 3 for $¶$ILCRO: Making Importance Landscapes Flat Again
Figure 4 for $¶$ILCRO: Making Importance Landscapes Flat Again
Viaarxiv icon

Generative Creativity: Adversarial Learning for Bionic Design

May 19, 2018
Simiao Yu, Hao Dong, Pan Wang, Chao Wu, Yike Guo

Figure 1 for Generative Creativity: Adversarial Learning for Bionic Design
Figure 2 for Generative Creativity: Adversarial Learning for Bionic Design
Figure 3 for Generative Creativity: Adversarial Learning for Bionic Design
Figure 4 for Generative Creativity: Adversarial Learning for Bionic Design
Viaarxiv icon

TensorLayer: A Versatile Library for Efficient Deep Learning Development

Aug 03, 2017
Hao Dong, Akara Supratak, Luo Mai, Fangde Liu, Axel Oehmichen, Simiao Yu, Yike Guo

Figure 1 for TensorLayer: A Versatile Library for Efficient Deep Learning Development
Figure 2 for TensorLayer: A Versatile Library for Efficient Deep Learning Development
Figure 3 for TensorLayer: A Versatile Library for Efficient Deep Learning Development
Figure 4 for TensorLayer: A Versatile Library for Efficient Deep Learning Development
Viaarxiv icon

Semantic Image Synthesis via Adversarial Learning

Jul 21, 2017
Hao Dong, Simiao Yu, Chao Wu, Yike Guo

Figure 1 for Semantic Image Synthesis via Adversarial Learning
Figure 2 for Semantic Image Synthesis via Adversarial Learning
Figure 3 for Semantic Image Synthesis via Adversarial Learning
Figure 4 for Semantic Image Synthesis via Adversarial Learning
Viaarxiv icon

Deep De-Aliasing for Fast Compressive Sensing MRI

May 19, 2017
Simiao Yu, Hao Dong, Guang Yang, Greg Slabaugh, Pier Luigi Dragotti, Xujiong Ye, Fangde Liu, Simon Arridge, Jennifer Keegan, David Firmin, Yike Guo

Figure 1 for Deep De-Aliasing for Fast Compressive Sensing MRI
Figure 2 for Deep De-Aliasing for Fast Compressive Sensing MRI
Figure 3 for Deep De-Aliasing for Fast Compressive Sensing MRI
Figure 4 for Deep De-Aliasing for Fast Compressive Sensing MRI
Viaarxiv icon