Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Prayag Tiwari

MentalBERT: Publicly Available Pretrained Language Models for Mental Healthcare


Oct 29, 2021
Shaoxiong Ji, Tianlin Zhang, Luna Ansari, Jie Fu, Prayag Tiwari, Erik Cambria


  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Language Models in Biomedical Domain: A Systematic Survey


Oct 12, 2021
Benyou Wang, Qianqian Xie, Jiahuan Pei, Prayag Tiwari, Zhao Li, Jie fu

* 46 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Depression Recognition with Audiovisual Cues: A Review


May 27, 2021
Lang He, Mingyue Niu, Prayag Tiwari, Pekka Marttinen, Rui Su, Jiewei Jiang, Chenguang Guo, Hongyu Wang, Songtao Ding, Zhongmin Wang, Wei Dang, Xiaoying Pan


  Access Paper or Ask Questions

Structural block driven - enhanced convolutional neural representation for relation extraction


Mar 21, 2021
Dongsheng Wang, Prayag Tiwari, Sahil Garg, Hongyin Zhu, Peter Bruza


  Access Paper or Ask Questions

Kernel Method based on Non-Linear Coherent State


Jul 15, 2020
Prayag Tiwari, Shahram Dehdashti, Abdul Karim Obeid, Massimo Melucci, Peter Bruza


  Access Paper or Ask Questions

Binary Classifier Inspired by Quantum Theory


Mar 04, 2019
Prayag Tiwari, Massimo Melucci

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-class Classification Model Inspired by Quantum Detection Theory


Oct 10, 2018
Prayag Tiwari, Massimo Melucci

* Future Directions in Information Access (FDIA) 2018 

  Access Paper or Ask Questions