Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

OpenClinicalAI: enabling AI to diagnose diseases in real-world clinical settings


Sep 09, 2021
Yunyou Huang, Nana Wang, Suqin Tang, Li Ma, Tianshu Hao, Zihan Jiang, Fan Zhang, Guoxin Kang, Xiuxia Miao, Xianglong Guan, Ruchang Zhang, Zhifei Zhang, Jianfeng Zhan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LoadCNN: A Efficient Green Deep Learning Model for Day-ahead Individual Resident Load Forecasting


Aug 01, 2019
Yunyou Huang, Nana Wang, Tianshu Hao, Wanling Gao, Cheng Huang, Jianqing Li, Jianfeng Zhan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EasiCS: the objective and fine-grained classification method of cervical spondylosis dysfunction


May 15, 2019
Nana Wang, Li Cui, Xi Huang, Yingcong Xiang, Jing Xiao, Yi Rao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A new direction to promote the implementation of artificial intelligence in natural clinical settings


May 08, 2019
Yunyou Huang, Zhifei Zhang, Nana Wang, Nengquan Li, Mengjia Du, Tianshu Hao, Jianfeng Zhan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EasiCSDeep: A deep learning model for Cervical Spondylosis Identification using surface electromyography signal


Dec 12, 2018
Nana Wang, Li Cui, Xi Huang, Yingcong Xiang, Jing Xiao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email