Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Nana Wang

LoadCNN: A Efficient Green Deep Learning Model for Day-ahead Individual Resident Load Forecasting


Aug 01, 2019
Yunyou Huang, Nana Wang, Tianshu Hao, Wanling Gao, Cheng Huang, Jianqing Li, Jianfeng Zhan


  Access Paper or Ask Questions

EasiCS: the objective and fine-grained classification method of cervical spondylosis dysfunction


May 15, 2019
Nana Wang, Li Cui, Xi Huang, Yingcong Xiang, Jing Xiao, Yi Rao


  Access Paper or Ask Questions

A new direction to promote the implementation of artificial intelligence in natural clinical settings


May 08, 2019
Yunyou Huang, Zhifei Zhang, Nana Wang, Nengquan Li, Mengjia Du, Tianshu Hao, Jianfeng Zhan


  Access Paper or Ask Questions

EasiCSDeep: A deep learning model for Cervical Spondylosis Identification using surface electromyography signal


Dec 12, 2018
Nana Wang, Li Cui, Xi Huang, Yingcong Xiang, Jing Xiao


  Access Paper or Ask Questions