Alert button
Picture for Keping Bi

Keping Bi

Alert button

MORE: Multi-mOdal REtrieval Augmented Generative Commonsense Reasoning

Feb 21, 2024
Wanqing Cui, Keping Bi, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

When Do LLMs Need Retrieval Augmentation? Mitigating LLMs' Overconfidence Helps Retrieval Augmentation

Feb 18, 2024
Shiyu Ni, Keping Bi, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

Reproducibility Analysis and Enhancements for Multi-Aspect Dense Retriever with Aspect Learning

Jan 16, 2024
Keping Bi, Xiaojie Sun, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

A Multi-Granularity-Aware Aspect Learning Model for Multi-Aspect Dense Retrieval

Dec 05, 2023
Xiaojie Sun, Keping Bi, Jiafeng Guo, Sihui Yang, Qishen Zhang, Zhongyi Liu, Guannan Zhang, Xueqi Cheng

Figure 1 for A Multi-Granularity-Aware Aspect Learning Model for Multi-Aspect Dense Retrieval
Figure 2 for A Multi-Granularity-Aware Aspect Learning Model for Multi-Aspect Dense Retrieval
Figure 3 for A Multi-Granularity-Aware Aspect Learning Model for Multi-Aspect Dense Retrieval
Figure 4 for A Multi-Granularity-Aware Aspect Learning Model for Multi-Aspect Dense Retrieval
Viaarxiv icon

CAME: Competitively Learning a Mixture-of-Experts Model for First-stage Retrieval

Nov 06, 2023
Yinqiong Cai, Yixing Fan, Keping Bi, Jiafeng Guo, Wei Chen, Ruqing Zhang, Xueqi Cheng

Figure 1 for CAME: Competitively Learning a Mixture-of-Experts Model for First-stage Retrieval
Figure 2 for CAME: Competitively Learning a Mixture-of-Experts Model for First-stage Retrieval
Figure 3 for CAME: Competitively Learning a Mixture-of-Experts Model for First-stage Retrieval
Figure 4 for CAME: Competitively Learning a Mixture-of-Experts Model for First-stage Retrieval
Viaarxiv icon

CIR at the NTCIR-17 ULTRE-2 Task

Oct 18, 2023
Lulu Yu, Keping Bi, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Figure 1 for CIR at the NTCIR-17 ULTRE-2 Task
Figure 2 for CIR at the NTCIR-17 ULTRE-2 Task
Figure 3 for CIR at the NTCIR-17 ULTRE-2 Task
Viaarxiv icon

A Comparative Study of Training Objectives for Clarification Facet Generation

Oct 01, 2023
Shiyu Ni, Keping Bi, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Figure 1 for A Comparative Study of Training Objectives for Clarification Facet Generation
Figure 2 for A Comparative Study of Training Objectives for Clarification Facet Generation
Figure 3 for A Comparative Study of Training Objectives for Clarification Facet Generation
Figure 4 for A Comparative Study of Training Objectives for Clarification Facet Generation
Viaarxiv icon

L^2R: Lifelong Learning for First-stage Retrieval with Backward-Compatible Representations

Aug 22, 2023
Yinqiong Cai, Keping Bi, Yixing Fan, Jiafeng Guo, Wei Chen, Xueqi Cheng

Figure 1 for L^2R: Lifelong Learning for First-stage Retrieval with Backward-Compatible Representations
Figure 2 for L^2R: Lifelong Learning for First-stage Retrieval with Backward-Compatible Representations
Figure 3 for L^2R: Lifelong Learning for First-stage Retrieval with Backward-Compatible Representations
Figure 4 for L^2R: Lifelong Learning for First-stage Retrieval with Backward-Compatible Representations
Viaarxiv icon

Pre-training with Aspect-Content Text Mutual Prediction for Multi-Aspect Dense Retrieval

Aug 22, 2023
Xiaojie Sun, Keping Bi, Jiafeng Guo, Xinyu Ma, Fan Yixing, Hongyu Shan, Qishen Zhang, Zhongyi Liu

Viaarxiv icon

Ensemble Ranking Model with Multiple Pretraining Strategies for Web Search

Feb 18, 2023
Xiaojie Sun, Lulu Yu, Yiting Wang, Keping Bi, Jiafeng Guo

Figure 1 for Ensemble Ranking Model with Multiple Pretraining Strategies for Web Search
Figure 2 for Ensemble Ranking Model with Multiple Pretraining Strategies for Web Search
Figure 3 for Ensemble Ranking Model with Multiple Pretraining Strategies for Web Search
Viaarxiv icon