Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hideto Kazawa

Data Troubles in Sentence Level Confidence Estimation for Machine Translation


Oct 26, 2020
Ciprian Chelba, Junpei Zhou, Yuezhang, Li, Hideto Kazawa, Jeff Klingner, Mengmeng Niu


  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Cross-lingual Classification Using Multilingual Neural Machine Translation


Sep 12, 2018
Akiko Eriguchi, Melvin Johnson, Orhan Firat, Hideto Kazawa, Wolfgang Macherey


  Access Paper or Ask Questions

Google's Neural Machine Translation System: Bridging the Gap between Human and Machine Translation


Oct 08, 2016
Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Łukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hideto Kazawa, Keith Stevens, George Kurian, Nishant Patil, Wei Wang, Cliff Young, Jason Smith, Jason Riesa, Alex Rudnick, Oriol Vinyals, Greg Corrado, Macduff Hughes, Jeffrey Dean


  Access Paper or Ask Questions