Alert button
Picture for Dilip Krishnan

Dilip Krishnan

Alert button

Learning Vision from Models Rivals Learning Vision from Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Yonglong Tian, Lijie Fan, Kaifeng Chen, Dina Katabi, Dilip Krishnan, Phillip Isola

Viaarxiv icon

Scaling Laws of Synthetic Images for Model Training ... for Now

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Lijie Fan, Kaifeng Chen, Dilip Krishnan, Dina Katabi, Phillip Isola, Yonglong Tian

Viaarxiv icon

Improve Supervised Representation Learning with Masked Image Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Kaifeng Chen, Daniel Salz, Huiwen Chang, Kihyuk Sohn, Dilip Krishnan, Mojtaba Seyedhosseini

Viaarxiv icon

Leveraging Unpaired Data for Vision-Language Generative Models via Cycle Consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Tianhong Li, Sangnie Bhardwaj, Yonglong Tian, Han Zhang, Jarred Barber, Dina Katabi, Guillaume Lajoie, Huiwen Chang, Dilip Krishnan

Figure 1 for Leveraging Unpaired Data for Vision-Language Generative Models via Cycle Consistency
Figure 2 for Leveraging Unpaired Data for Vision-Language Generative Models via Cycle Consistency
Figure 3 for Leveraging Unpaired Data for Vision-Language Generative Models via Cycle Consistency
Figure 4 for Leveraging Unpaired Data for Vision-Language Generative Models via Cycle Consistency
Viaarxiv icon

Substance or Style: What Does Your Image Embedding Know?

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2023
Cyrus Rashtchian, Charles Herrmann, Chun-Sung Ferng, Ayan Chakrabarti, Dilip Krishnan, Deqing Sun, Da-Cheng Juan, Andrew Tomkins

Figure 1 for Substance or Style: What Does Your Image Embedding Know?
Figure 2 for Substance or Style: What Does Your Image Embedding Know?
Figure 3 for Substance or Style: What Does Your Image Embedding Know?
Figure 4 for Substance or Style: What Does Your Image Embedding Know?
Viaarxiv icon

StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Kihyuk Sohn, Nataniel Ruiz, Kimin Lee, Daniel Castro Chin, Irina Blok, Huiwen Chang, Jarred Barber, Lu Jiang, Glenn Entis, Yuanzhen Li, Yuan Hao, Irfan Essa, Michael Rubinstein, Dilip Krishnan

Figure 1 for StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style
Figure 2 for StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style
Figure 3 for StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style
Figure 4 for StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style
Viaarxiv icon

StableRep: Synthetic Images from Text-to-Image Models Make Strong Visual Representation Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Yonglong Tian, Lijie Fan, Phillip Isola, Huiwen Chang, Dilip Krishnan

Figure 1 for StableRep: Synthetic Images from Text-to-Image Models Make Strong Visual Representation Learners
Figure 2 for StableRep: Synthetic Images from Text-to-Image Models Make Strong Visual Representation Learners
Figure 3 for StableRep: Synthetic Images from Text-to-Image Models Make Strong Visual Representation Learners
Figure 4 for StableRep: Synthetic Images from Text-to-Image Models Make Strong Visual Representation Learners
Viaarxiv icon

Improving CLIP Training with Language Rewrites

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2023
Lijie Fan, Dilip Krishnan, Phillip Isola, Dina Katabi, Yonglong Tian

Figure 1 for Improving CLIP Training with Language Rewrites
Figure 2 for Improving CLIP Training with Language Rewrites
Figure 3 for Improving CLIP Training with Language Rewrites
Figure 4 for Improving CLIP Training with Language Rewrites
Viaarxiv icon

Steerable Equivariant Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2023
Sangnie Bhardwaj, Willie McClinton, Tongzhou Wang, Guillaume Lajoie, Chen Sun, Phillip Isola, Dilip Krishnan

Figure 1 for Steerable Equivariant Representation Learning
Figure 2 for Steerable Equivariant Representation Learning
Figure 3 for Steerable Equivariant Representation Learning
Figure 4 for Steerable Equivariant Representation Learning
Viaarxiv icon

Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 02, 2023
Huiwen Chang, Han Zhang, Jarred Barber, AJ Maschinot, Jose Lezama, Lu Jiang, Ming-Hsuan Yang, Kevin Murphy, William T. Freeman, Michael Rubinstein, Yuanzhen Li, Dilip Krishnan

Figure 1 for Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers
Figure 2 for Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers
Figure 3 for Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers
Figure 4 for Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers
Viaarxiv icon