Alert button
Picture for Allen Lu

Allen Lu

Alert button

Power Efficient Video Super-Resolution on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2022
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Cheng-Ming Chiang, Hsien-Kai Kuo, Yu-Syuan Xu, Man-Yu Lee, Allen Lu, Chia-Ming Cheng, Chih-Cheng Chen, Jia-Ying Yong, Hong-Han Shuai, Wen-Huang Cheng, Zhuang Jia, Tianyu Xu, Yijian Zhang, Long Bao, Heng Sun, Diankai Zhang, Si Gao, Shaoli Liu, Biao Wu, Xiaofeng Zhang, Chengjian Zheng, Kaidi Lu, Ning Wang, Xiao Sun, HaoDong Wu, Xuncheng Liu, Weizhan Zhang, Caixia Yan, Haipeng Du, Qinghua Zheng, Qi Wang, Wangdu Chen, Ran Duan, Ran Duan, Mengdi Sun, Dan Zhu, Guannan Chen, Hojin Cho, Steve Kim, Shijie Yue, Chenghua Li, Zhengyang Zhuge, Wei Chen, Wenxu Wang, Yufeng Zhou, Xiaochen Cai, Hengxing Cai, Kele Xu, Li Liu, Zehua Cheng, Wenyi Lian, Wenjing Lian

Figure 1 for Power Efficient Video Super-Resolution on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report
Figure 2 for Power Efficient Video Super-Resolution on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report
Figure 3 for Power Efficient Video Super-Resolution on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report
Figure 4 for Power Efficient Video Super-Resolution on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report
Viaarxiv icon

Learning-based Regularization for Cardiac Strain Analysis with Ability for Domain Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2018
Allen Lu, Nripesh Parajuli, Maria Zontak, John Stendahl, Kevinminh Ta, Zhao Liu, Nabil Boutagy, Geng-Shi Jeng, Imran Alkhalil, Lawrence H. Staib, Matthew O'Donnell, Albert J. Sinusas, James S. Duncan

Figure 1 for Learning-based Regularization for Cardiac Strain Analysis with Ability for Domain Adaptation
Figure 2 for Learning-based Regularization for Cardiac Strain Analysis with Ability for Domain Adaptation
Figure 3 for Learning-based Regularization for Cardiac Strain Analysis with Ability for Domain Adaptation
Figure 4 for Learning-based Regularization for Cardiac Strain Analysis with Ability for Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Flow Network Tracking for Spatiotemporal and Periodic Point Matching: Applied to Cardiac Motion Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 09, 2018
Nripesh Parajuli, Allen Lu, Kevinminh Ta, John C. Stendahl, Nabil Boutagy, Imran Alkhalil, Melissa Eberle, Geng-Shi Jeng, Maria Zontak, Matthew ODonnell, Albert J. Sinusas, James S. Duncan

Figure 1 for Flow Network Tracking for Spatiotemporal and Periodic Point Matching: Applied to Cardiac Motion Analysis
Figure 2 for Flow Network Tracking for Spatiotemporal and Periodic Point Matching: Applied to Cardiac Motion Analysis
Figure 3 for Flow Network Tracking for Spatiotemporal and Periodic Point Matching: Applied to Cardiac Motion Analysis
Figure 4 for Flow Network Tracking for Spatiotemporal and Periodic Point Matching: Applied to Cardiac Motion Analysis
Viaarxiv icon

Generative Encoder-Decoder Models for Task-Oriented Spoken Dialog Systems with Chatting Capability

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 26, 2017
Tiancheng Zhao, Allen Lu, Kyusong Lee, Maxine Eskenazi

Figure 1 for Generative Encoder-Decoder Models for Task-Oriented Spoken Dialog Systems with Chatting Capability
Figure 2 for Generative Encoder-Decoder Models for Task-Oriented Spoken Dialog Systems with Chatting Capability
Figure 3 for Generative Encoder-Decoder Models for Task-Oriented Spoken Dialog Systems with Chatting Capability
Figure 4 for Generative Encoder-Decoder Models for Task-Oriented Spoken Dialog Systems with Chatting Capability
Viaarxiv icon