Alert button

Federated Adaptation for Foundation Model-based Recommendations

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2024
Chunxu Zhang, Guodong Long, Hongkuan Guo, Xiao Fang, Yang Song, Zhaojie Liu, Guorui Zhou, Zijian Zhang, Yang Liu, Bo Yang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: