Alert button

DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation

Mar 10, 2024
Xiaobin Hu, Xu Peng, Donghao Luo, Xiaozhong Ji, Jinlong Peng, Zhengkai Jiang, Jiangning Zhang, Taisong Jin, Chengjie Wang, Rongrong Ji

Figure 1 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 2 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 3 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 4 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: