Alert button

HQA-Attack: Toward High Quality Black-Box Hard-Label Adversarial Attack on Text

Feb 02, 2024
Han Liu, Zhi Xu, Xiaotong Zhang, Feng Zhang, Fenglong Ma, Hongyang Chen, Hong Yu, Xianchao Zhang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: