Alert button

DevEval: Evaluating Code Generation in Practical Software Projects

Jan 12, 2024
Jia Li, Ge Li, Yunfei Zhao, Yongmin Li, Zhi Jin, Hao Zhu, Huanyu Liu, Kaibo Liu, Lecheng Wang, Zheng Fang, Lanshen Wang, Jiazheng Ding, Xuanming Zhang, Yihong Dong, Yuqi Zhu, Bin Gu, Mengfei Yang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: