Alert button

Retrieval-Augmented Egocentric Video Captioning

Jan 03, 2024
Jilan Xu, Yifei Huang, Junlin Hou, Guo Chen, Yuejie Zhang, Rui Feng, Weidi Xie

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: