Alert button

What Makes for Good Visual Instructions? Synthesizing Complex Visual Reasoning Instructions for Visual Instruction Tuning

Nov 02, 2023
Yifan Du, Hangyu Guo, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Jinpeng Wang, Chuyuan Wang, Mingchen Cai, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

Figure 1 for What Makes for Good Visual Instructions? Synthesizing Complex Visual Reasoning Instructions for Visual Instruction Tuning
Figure 2 for What Makes for Good Visual Instructions? Synthesizing Complex Visual Reasoning Instructions for Visual Instruction Tuning
Figure 3 for What Makes for Good Visual Instructions? Synthesizing Complex Visual Reasoning Instructions for Visual Instruction Tuning
Figure 4 for What Makes for Good Visual Instructions? Synthesizing Complex Visual Reasoning Instructions for Visual Instruction Tuning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: