Alert button

Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features

Oct 15, 2023
Zihan Wang, Ziqi Zhao, Zhumin Chen, Pengjie Ren, Maarten de Rijke, Zhaochun Ren

Figure 1 for Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features
Figure 2 for Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features
Figure 3 for Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features
Figure 4 for Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: