Alert button

ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models

Sep 02, 2023
Chenliang Li, Hehong Chen, Ming Yan, Weizhou Shen, Haiyang Xu, Zhikai Wu, Zhicheng Zhang, Wenmeng Zhou, Yingda Chen, Chen Cheng, Hongzhu Shi, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models
Figure 2 for ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models
Figure 3 for ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models
Figure 4 for ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: