Alert button

Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following

Sep 01, 2023
Ziyu Guo, Renrui Zhang, Xiangyang Zhu, Yiwen Tang, Xianzheng Ma, Jiaming Han, Kexin Chen, Peng Gao, Xianzhi Li, Hongsheng Li, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following
Figure 2 for Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following
Figure 3 for Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following
Figure 4 for Point-Bind & Point-LLM: Aligning Point Cloud with Multi-modality for 3D Understanding, Generation, and Instruction Following

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: