Alert button

Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images

Aug 31, 2023
Cuican Yu, Guansong Lu, Yihan Zeng, Jian Sun, Xiaodan Liang, Huibin Li, Zongben Xu, Songcen Xu, Wei Zhang, Hang Xu

Figure 1 for Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images
Figure 2 for Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images
Figure 3 for Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images
Figure 4 for Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: