Alert button

DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment

Aug 22, 2023
Xujie Zhang, Binbin Yang, Michael C. Kampffmeyer, Wenqing Zhang, Shiyue Zhang, Guansong Lu, Liang Lin, Hang Xu, Xiaodan Liang

Figure 1 for DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment
Figure 2 for DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment
Figure 3 for DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment
Figure 4 for DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: