Alert button

ALIP: Adaptive Language-Image Pre-training with Synthetic Caption

Aug 18, 2023
Kaicheng Yang, Jiankang Deng, Xiang An, Jiawei Li, Ziyong Feng, Jia Guo, Jing Yang, Tongliang Liu

Figure 1 for ALIP: Adaptive Language-Image Pre-training with Synthetic Caption
Figure 2 for ALIP: Adaptive Language-Image Pre-training with Synthetic Caption
Figure 3 for ALIP: Adaptive Language-Image Pre-training with Synthetic Caption
Figure 4 for ALIP: Adaptive Language-Image Pre-training with Synthetic Caption

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: