Alert button

RIS-Aided Spatial Scattering Modulation for mmWave MIMO Transmissions

Jul 27, 2023
Xusheng Zhu, Wen Chen, Zhendong Li, Qingqing Wu, Ziheng Zhang, Kunlun Wang, Jun Li

Figure 1 for RIS-Aided Spatial Scattering Modulation for mmWave MIMO Transmissions
Figure 2 for RIS-Aided Spatial Scattering Modulation for mmWave MIMO Transmissions
Figure 3 for RIS-Aided Spatial Scattering Modulation for mmWave MIMO Transmissions
Figure 4 for RIS-Aided Spatial Scattering Modulation for mmWave MIMO Transmissions

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: