Alert button

3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding

Jul 25, 2023
Zehan Wang, Haifeng Huang, Yang Zhao, Linjun Li, Xize Cheng, Yichen Zhu, Aoxiong Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for 3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding
Figure 2 for 3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding
Figure 3 for 3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding
Figure 4 for 3DRP-Net: 3D Relative Position-aware Network for 3D Visual Grounding

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: