Alert button

LLaVAR: Enhanced Visual Instruction Tuning for Text-Rich Image Understanding

Jun 29, 2023
Yanzhe Zhang, Ruiyi Zhang, Jiuxiang Gu, Yufan Zhou, Nedim Lipka, Diyi Yang, Tong Sun

Figure 1 for LLaVAR: Enhanced Visual Instruction Tuning for Text-Rich Image Understanding
Figure 2 for LLaVAR: Enhanced Visual Instruction Tuning for Text-Rich Image Understanding
Figure 3 for LLaVAR: Enhanced Visual Instruction Tuning for Text-Rich Image Understanding
Figure 4 for LLaVAR: Enhanced Visual Instruction Tuning for Text-Rich Image Understanding

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: