Alert button

Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity

Jun 21, 2023
Xundong Wu, Pengfei Zhao, Zilin Yu, Lei Ma, Ka-Wa Yip, Huajin Tang, Gang Pan, Tiejun Huang

Figure 1 for Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity
Figure 2 for Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity
Figure 3 for Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity
Figure 4 for Mitigating Communication Costs in Neural Networks: The Role of Dendritic Nonlinearity

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: