Alert button

Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization

May 18, 2023
Changtao Miao, Qi Chu, Zhentao Tan, Zhenchao Jin, Wanyi Zhuang, Yue Wu, Bin Liu, Honggang Hu, Nenghai Yu

Figure 1 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 2 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 3 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 4 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: