Alert button

Group Equivariant BEV for 3D Object Detection

Apr 26, 2023
Hongwei Liu, Jian Yang, Jianfeng Zhang, Dongheng Shao, Jielong Guo, Shaobo Li, Xuan Tang, Xian Wei

Figure 1 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 2 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 3 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 4 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: