Alert button

Deep hybrid model with satellite imagery: how to combine demand modeling and computer vision for behavior analysis?

Mar 07, 2023
Qingyi Wang, Shenhao Wang, Yunhan Zheng, Hongzhou Lin, Xiaohu Zhang, Jinhua Zhao, Joan Walker

Figure 1 for Deep hybrid model with satellite imagery: how to combine demand modeling and computer vision for behavior analysis?
Figure 2 for Deep hybrid model with satellite imagery: how to combine demand modeling and computer vision for behavior analysis?
Figure 3 for Deep hybrid model with satellite imagery: how to combine demand modeling and computer vision for behavior analysis?
Figure 4 for Deep hybrid model with satellite imagery: how to combine demand modeling and computer vision for behavior analysis?

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: