Alert button

CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining

Mar 15, 2023
Yanxin Long, Youpeng Wen, Jianhua Han, Hang Xu, Pengzhen Ren, Wei Zhang, Shen Zhao, Xiaodan Liang

Figure 1 for CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining
Figure 2 for CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining
Figure 3 for CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining
Figure 4 for CapDet: Unifying Dense Captioning and Open-World Detection Pretraining

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: