Alert button

AdaTask: A Task-aware Adaptive Learning Rate Approach to Multi-task Learning

Nov 28, 2022
Enneng Yang, Junwei Pan, Ximei Wang, Haibin Yu, Li Shen, Xihua Chen, Lei Xiao, Jie Jiang, Guibing Guo

Figure 1 for AdaTask: A Task-aware Adaptive Learning Rate Approach to Multi-task Learning
Figure 2 for AdaTask: A Task-aware Adaptive Learning Rate Approach to Multi-task Learning
Figure 3 for AdaTask: A Task-aware Adaptive Learning Rate Approach to Multi-task Learning
Figure 4 for AdaTask: A Task-aware Adaptive Learning Rate Approach to Multi-task Learning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: