Alert button

Layout-Aware Information Extraction for Document-Grounded Dialogue: Dataset, Method and Demonstration

Jul 14, 2022
Zhenyu Zhang, Bowen Yu, Haiyang Yu, Tingwen Liu, Cheng Fu, Jingyang Li, Chengguang Tang, Jian Sun, Yongbin Li

Figure 1 for Layout-Aware Information Extraction for Document-Grounded Dialogue: Dataset, Method and Demonstration
Figure 2 for Layout-Aware Information Extraction for Document-Grounded Dialogue: Dataset, Method and Demonstration
Figure 3 for Layout-Aware Information Extraction for Document-Grounded Dialogue: Dataset, Method and Demonstration
Figure 4 for Layout-Aware Information Extraction for Document-Grounded Dialogue: Dataset, Method and Demonstration

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: