Alert button

IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation

Apr 08, 2022
Yinan Zhang, Pei Wang, Xiwei Zhao, Hao Qi, Jie He, Junsheng Jin, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation
Figure 2 for IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation
Figure 3 for IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation
Figure 4 for IA-GCN: Interactive Graph Convolutional Network for Recommendation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: