Alert button

A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph

Nov 29, 2021
Xiaofei Sun, Jiwei Li, Xiaoya Li, Ziyao Wang, Tianwei Zhang, Han Qiu, Fei Wu, Chun Fan

Figure 1 for A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph
Figure 2 for A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph
Figure 3 for A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph
Figure 4 for A General Framework for Defending Against Backdoor Attacks via Influence Graph

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: