Alert button

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision

Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao

Figure 1 for INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision
Figure 2 for INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision
Figure 3 for INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision
Figure 4 for INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: